Elmasdaroğlu Siber Güvenlik Ve Danışmanlık - Web Sitesi

DENEYİMLİ VE TECRÜBELİ EKİBİMİZİ GÖRMEDEN KVKK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALMAYIN!

KVKK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

YERİNDE DENETİM

İşletme bünyesindeki her bir departman ile yüz yüze görüşülerek işletmenin gerçekleştirmiş olduğu her türlü faaliyet kapsamında işlenen verilerin konusu olan kişi grupları, paylaşıldığı kişiler, muhafaza edildiği ortamlar ve saklama üreleri ayrı ayrı incelenerek süreçler hakkında detaylı kişisel veri analizi yapılmaktadır. İşletme bünyesinde bulunan müşteri ve ziyaretçilere ait kişisel veriler, özlük dosyaları, insan kaynakları ve muhasebe uygulamaları, CRM ve diğer yazılım programları, üçüncü kişiler ile yapılan sözleşmeler, elektronik ortamda tutulan veriler, işletmenin web sayfası faaliyetleri bizzat yerinde denetlenerek Kanun ‘a uygun hale getirilir.

TEKNİK TEDBİRLER

1. Yetki Matrisi 2. Yetki Kontrol 3. Erişim Logları 4. Kullanıcı Hesap Yönetimi 5. Veri Kaybı Önleme Yazılımları 6. Ağ Güvenliği 7.Uygulama Güvenliği 8. Şifreleme 9. Sızma Testi (İç tarama ve Dış Tarama) 10. Saldırı Tespit ve ÖnIeme Sistemleri 11. Log Kayıtları ve Olay Yönetimi 12. Yedekleme 13. Veri Maskeleme 14. Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme 15. Güvenlik Duvarları 16. Güncel Anti-Virüs Sistemleri 17. Anahtar Yönetimi 18. Firewall, SIEM, MDM, DLP, UBA, NAC, Veri Sınıflandırma Yazılım Çözümü Desteği

KVKK ENVANTERİ

İşletmede yer alan her bir departman özelinde gerçekleştirilen çalışma ile veri işleme faaliyeti, işlenen veri kategorileri, veri konusu kişi grupları, verilerin işleme amaçları, toplanma yöntemleri ve saklandığı ortam, saklama süreleri ve işlenen verinin yasal dayanakları, alınan idari ve teknik tedbirler, her bir veri türü bakımından tek tek incelenerek binlerce satırdan oluşan ayrıntılı veri envanteri hazırlanmaktadır.

HUKUKİ DÖKÜMANTASYON

İdari tedbirler alınarak KVKK uyarınca işletme için zorunlu olan açık rıza, aydınlatma, taahhütname, gizlilik sözleşmesi, veri saklama ve imha prosedürü, veri güvenliği politikası hazırlanmakta, işletmenin tüm sözleşmeleri KVKK’ya uyumlu hale getirilmektedir.

DENETİM VE DANIŞMANLIK SÜREKLİLİĞİ

KVKK Uyum Hizmeti sonrasında uygulamaya konulan prosedürlerin, veriye temas eden personel tarafından uygulanıp uygulanmadığı, işletme içi uygulamaların güncel mevzuat ve Kurul kararlarına uygun olup olmadığına ilişkin periyodik denetim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

ÇALIŞTIĞIMIZ FİRMALAR

MÜŞTERİ

SIZMA TESTİ

KVKK DANIŞMANLIĞI

UZMAN PERSONEL

DUYURULAR